PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 42 - Dům U Bílého anděla

Dům U Bílého anděla
Dům U Bílého anděla
Kulturní památka
č.r. 8-3348
Měšťanský dům čp. 42
Masarykovo nám. č.or. 26, č.p. 42
Žerotínova č.or. 7
č parcely 26/1, 26/2 st., k.ú. Nový Jičín - Město


V jádru pozdně renesanční dům z počátku 17. století, situovaný v řadové zástavbě jihovýchodní strany náměstí. Pravidelně pětiosá dvoupatrová fasáda je v přízemí otevřena dvěma půlkruhovými arkádami podloubí, nesenými hranolovými pilíři s pískovcovou rustikou. Přízemí je odděleno kordónovou římsou, profilovaná korunní římsa nese nízký volutový štít se dvěma kamennými vázami. Průčelí dekoruje jemný páskový štuk kombinovaný s rozvilinami a dalšími motivy (palmety, šňůry tulipánů apod.). Úprava fasády ve stylu druhého rokoka je doplněna nikou s bronzovou sochou anděla. Podloubí je klenuté valené se styčnými a volnými trojúhelnými výsečemi. V dispozici přízemí se uplatňují klenby s trojúhelnými lunetami, necková klenba zadní komory je opatřena koutovými trojpaprsčitými a trojúhelnými výsečemi, patky klenby s drobnými čabrakovitými plochými konzolami. Prodejní místnost při podloubí má dřevěný kazetový strop. Při úpravách r. 1940 byl nalezen pozdně renesanční trámový strop z počátku 17. století. Objekt byl postaven na počátku 17. století na starších, snad gotických sklepech. Další stavební zásahy barokní, průčelí ve stylu druhého rokoka z doby kolem r. 1840. Dílčí stavební úpravy koncem 19. a ve 20. století. Na východní straně dvora stojí jednopatrová budova s dvouosou klasicistní fasádou členěnou v patře pilastry. Okna s přímými nadokenními římsami jsou v suprafenestrách doplněna štukovými hlavičkami a lístky. Interiéry jsou plochostropé. Přízemní stavení na západní straně dvora má uliční průčelí (do ul. Žerotínovy) završeno štítem s volutovým křídlem, oválným okénkem a tympanonem ve tvaru oslího hřbetu. Vnitřní dispozice je plochostropá. Východní jednopatrová budova klasicistní z raného 19. století.
Dům U Bílého anděla
Dům U Bílého anděla

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 14.08.2006 v 14:42 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz