PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 36

Kulturní památka
č.r. 8-3369
Měšťanský dům čp. 36
Dobrovského ulice č.or. 3, č.p. 36
č. parcely 20 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Městský řadový jednopatrový dům s renesančním jádrem z 2. poloviny 16. století, upravovaný na konci 18. století. Fasáda pochází z počátku 20. století, střecha a půdní patro bylo přistavěno roku 1934. Průčelí je pětiosé, horizontálně členěné kordónovou a průběžnou parapetní římsou. V přízemí je pásová bosáž a dvojice arkád podloubí. Pravoúhlá okna v patře mají ploché rámováni a geometrické parapetní výplně, v suprafenestrách jsou štukové reliéfy růžových snítek. Na dvorní fasádě se jižní část domu jeví jako dvoupatrová - je zde okno půdní komory. Podloubí je plochostropé, v pravé části podloubí je pravoúhlý kamenný portál s nadsvětlíkem a dvoukřídlými klasicistními dveřmi, které ústí do předěleného prostoru chodby se dvěma poli styčných lunet. V zadní části chodby je placková klenba a pilířové schodiště. V levé části dispozice je rozlehlá síň s neckovou klenbou s koutovými trojpaprsčitými výsečemi a štukovými žebry. Žebra jsou široká, s profilem dvojitého oblounu se středním hrotitým hřebínkem. Jsou zasekávaná do zdi nebo dosedají na konzolky, ve vrcholech je doplňují kruhové a půlkruhové terče s rozetami. Středem dispozice domu prochází napříč chodbovitý prostor s valenou a plackovou klenbou. V zadní části domu je vpravo chodba na dvůr se segmentovou valenou klenbou, vlevo je komora, druhotně přepažená příčkou. Patro je plochostropé.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 50.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 38.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 31.08.2004 v 11:37 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz