PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 37

Kulturní památka
č.r. 8-3370
Měšťanský dům čp. 37
Dobrovského ulice č.or. 5, č.p. 37
č.parcely 21 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Jednopatrový řadový dům s renesančním jádrem z konce 16. století, upravovaný zřejmě po požáru města v poslední čtvrtině 18. století. Fasáda a půdní patro pochází z 1. třetiny 19. století. Průčelí je čtyřosé, horizontálně členěné kordónovými římsami a průběžnou parapetní římsou. V přízemí jsou dvě arkády podloubí s mohutnými pilíři s římsovými hlavicemi. Okna patra mají ploché šambrány, přímé nadokenní římsy a geometrická dekorativní pole v suprafenestrách a parapetních výplních. Okna v půdním patře a na boční fasádě jsou neorámovaná. Podloubí je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi, v levé části jsou dvě pravoúhlá okna s kamenným ostěním, v pravé části je portál, ústící do prostoru původní renesanční síně s neckovou klenbou s koutovými lunetami s hřebínky. Dnes je síň přepažená a část klenby byla při pozdějších stavebních úpravách porušena. V levé části je přední komora s valenou klenbou s dvojicí styčných lunet s hřebínky. Za ní je klasicistní pilířové schodiště, přístupné dnes ze sousedního domu (č.p. 36). V zadní části domu je vlevo tunelová chodba se segmentovou valenou klenbou, vpravo zadní komora s pseudorenesančním dřevěným kazetovým stropem. Vysoké patro je plochostropé. Sklepy jsou kamenné, v jádru zřejmě gotické, zaklenuté valeně.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 50.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 38.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 01.09.2004 v 16:36 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz