PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 655, 656

Kulturní památka
č. r. 10565 (ÚSSP)
Měšťanský dům
Dolní brána č.or. 16, 18, č.p. 655, 656
č parcely 96, 97 st., k.ú. Nový Jičín - Dolní předměstí


Původně dva přízemní domy se starším barokním jádrem byly spojeny před r. 1850 v jeden objekt, nadstavěná jednopatrová průčelí byla v této době sjednocena pozdně empírovou fasádou s prvky druhého rokoka. Trojkřídlá dispozice objektu je obrácená do dvora, hlavní uliční průčelí středního křídla je v patře sedmiosé, horizontálně členěné nízkým soklem, kordónovou a profilovanou korunní římsou. Původní úprava průčelí byla znehodnocena utilitárními zásahy ze 2. poloviny 20. století. Přízemi je prolomeno dvěma vstupy, vstup pod třetí levou okenní osou pravoúhlým portálem s trnoží s jednoduchou profilací. Okna jsou lemována šambránou a doplněna nevýrazně profilovanou nadokenní římsou. Okna prvého patra jsou rámována profilovanou šambránou, vertikální části se v horních rozích stáčejí do volutky, ve středu horního překladu je klenák s reliéfní dekorací, nadokenní profilovaná římsa je dvakrát zalomená. Průběžná podokenní římsa je doplněna hruškovitě rozšířenými parapety s reliéfy akantů a půlrozet. Z vysokého pilastrového řádu, který rytmizoval průčelí, se zachovala v přízemí dvě torza kanelovaných dříků a v patře dva kanelované pilastry s korintskými hlavicemi. Dvorní fasády, završené korunní římsou, jsou členěny pouze obdé1nými okny a pravoúhlými vstupy v přízemí, jeden portálek má pískovcové jednoduše profilované ostění. Přízemí je zčásti zaklenuto pruskými a českými plackami, většinou zavěšenými na pasech, částečně je zastropení řešeno trámovými záklopy. V plochostropém interiéru patra jsou ojediněle zachované dveřní výplně z poloviny 19 století (křidla jsou členěna vpadlými poli s kanelováním) Objekt je zčásti podsklepen. Roku 1799 zde byla zahálena výroba klobouků. Prosperující podnik rodiny Hückelovy se během 19. století rozrostl a přestěhoval ve 2. polovině 19. století do nových moderních prostor. Továrna byla r. 1945 znárodněna a přejmenována na n.p. TONAK. Dům díky naprosto zanedbané údržbě vykazuje zásadní stavebně technické a statické závady.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 06.04.2004 v 08:40 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz