PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 49

Kulturní památka
č.r. 8 - 3353
Měšťanský dům čp. 49
ulice 28. října č.or. 8, č.p. 49
č.parcely 33 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Řadový dvoupatrový dům, stojící v ulici, která vedla od Horní brány k jihozápadnímu rohu náměstí, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, vybudovaná na místě staršího, patrně dřevěného objektu. První patro a dílčí úpravy v interiéru přízemí pocházejí z konce 19. století. Dům měl sedlovou střechu s hřebenem kolmým k průčelí a atikové patro, v 70. letech 20. století byl zvýšen o jedno podlaží a orientace střechy byla změněna. Zároveň byl zbořen zděný objekt, stojící v zadní části parcely, zachycený na indikační skice z roku 1833. Průčelí domu je hladké, se čtyřmi okenními osami, v přízemí jsou dvě arkády podloubí, nesené masivními toskánskými pilíři. Podloubí je zaklenuto valenou klenbou, v pravé části s trojúhelnými výsečemi. V interiéru se jen s menšími úpravami dochoval původní dispoziční rozvrh. Pravoúhlý renesanční profilovaný portál v levé části podloubí ústí do chodby, která vznikla přepažením původní síně (mázhausu). V zadní části síně je vpravo nástup na schodiště do patra, za ním je chodba do dvora se segmentovou valenou klenbou. Mázhaus je zaklenut valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi s hřebínky. Jeho pravá část byla v 19. století nově upravená - byl zde vytvořen obchodní prostor a úsek původní klenby byl překryt rabickovou valenou klenbou. K mázhausu zprava přiléhá přední komora s valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi, za ní byla plochostropá zadní komora (původně zřejmě s trámovým stropem) s vyšší úrovní podlahy. Oba prostory byly druhotně propojeny průrazem. V patře jsou ploché stropy.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 45.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 38.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 10:44 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz