PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 9

Kulturní památka
č r. 8-3351
Měšťanský dům
Havlíčkova ulice č.or. 1-2, č.p. 9
Prokopa Diviše
č parcely 124 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Nárožní jednopatrový dům hloubkové dispozice se sedlovou střechou s hřebenem kolmým k průčelí, v jádru renesanční stavba z konce 16. století, částečně klasicistně přestavěná na konci 18. století a upravovaná v průběhu 20 století. Dům stoji při severozápadním rohu náměstí, podél jeho průčelí a jižní zdi vybíhají boční ulice. Nad úzkou ulicí Prokopa Diviše jsou mezi č.p 8 a č.p. 9 rozepjaty tři prampouchy. Průčelí domu je tříosé, v přízemí je dvojice arkád podloubí. Fasáda je hladká, završená neprofilovanou korunní římsou, na kterou dosedá volutový štít s trojúhelným zakončením. Jižní boční fasáda je v přízemí pětiosá, v patře šestiosá. V interiéru se přes necitlivé stavební úpravy, provedené v 70. letech 20. století, náznakově zachoval původní dispoziční rozvrh. Podloubí je zaklenuto valeně s dvěma poli styčných lunet s hřebínky. Odtud se novodobými dvoukřídlými dveřmi z hliníkových profilů vchází do zceleného prostoru, vzniklého propojením původní síně s valenou klenbou s pětibokými výsečemi s přilehlým plochostropým prostorem po pravé straně a prostorem vzadu. V levé části zadního traktu je valeně klenutá chodba na dvůr. Zbytky kleneb se dochovaly v mezipatře, ostatní prostory jsou plochostropé. Na indikační skice z roku 1833 je zakreslen menší zděný objekt, stojící v zadní části parcely, dnes je zde novostavba z 2. poloviny 20. století.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 51.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 29.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 30.08.2004 v 11:03 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz