PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 168

Kulturní památka
č.r. 10584 (ÚSKP)
Měšťanský dům
K nemocnici č.or. 18, č p. 168
č. parcely 432 st., k. ú. Nový Jičín - Horní předměstí


Jednopatrový raně barokní dům se starším jádrem je situován v řadové zástavbě západní uliční fronty. Symetrické průčelí je v patře pětiosé, střed fasády je zvýrazněn mělkým rizalitem, v patře s pásovou bosáží, který vrcholí střešním vikýřem s trojúhelným profilovaným frontonem, v jeho středu jsou štuková písmena "FM" (Fr. Mech). Průčelí je horizontálně členěno omítaným soklem, profilovanou kordónovou a korunní římsou. Ve středu přízemí je prolomen pravoúhlý portál s jednoduchým pískovcovým ostěním. Po jeho stranách jsou oválné štukové medailony vyplněné malbami s námětem sv. Floriána a Ukřižovaného Krista. Oba obrazy jsou ve velmi špatném stavu. Přízemí doplňují dva novodobé obdélné výkladce v dřevěném rámu (z r. 1995). Obdélná okna prvého patra jsou opatřena šambránou a profilovanou podokenní římsou. V dispozici přízemí je čitelný původní hloubkový dvoutrakt, nyní s předělenou síni a četnými pozdějšími úpravami. Vodorovné konstrukce byly řešeny zejména valenými klenbami s trojúhelnými nebo styčnými výsečemi, olištovanými plackami s oválnými zrcadly a trámovým záklopovým stropem. V převážně plochostropém patře se uplatňují ve střední části plackové a valené klenby. V objektu se do 90. let 20. stol. zachovala část hodnotné interiérové výbavy - pozdně barokní dveřní výplně s kováním, zámky a závěsy, empírové dveře s mosaznými kličkami a zámky apod. Raně barokní dům (pravděpodobně z r. 1679) se starším jádrem a radikální úpravou ve 30. letech 19. stol., kdy patřil Františku Mechovi, který se významně zasloužil o obnovu poutního místa v tzv. Španělské kapli. Malby na průčelí z doby kolem r. 1733 jsou dílem místního umělce. Dí1čí stavební úpravy v 1. a 2 polovině 20. století. Roku 1995 proběhla celková rekonstrukce objektu.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 14:44 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz