PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 172

Kulturní památka
č r. 10509 (ÚSKP)
Měšťanský dům
K nemocnici č.or. 26, č.p. 172
č. parcely 428 st., k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí


Jednopatrový v jádru ještě renesanční dům situovaný v řadové zástavbě západní uliční fronty. Vstupní průčelí je horizontálně členěno soklem, zbytky pásové bosáže přízemí, kordónovou římsou, římsovým kladím oddělujícím půdní polopatro a profilovanou korunní římsou. Nepravidelně členěné přízemí se dvěma pravoúhlými vstupy a jedním oknem. Patro je rytmizováno třemi okenními osami v jednoduchých šambránách a dvojicemi přízedních pilastrů s římsovou hlavici. V půdním polopatře jsou v rytmu okenních os vloženy dvojice obdé1ných okének rámovaných společnou profilovanou lištou. V hloubkovém dvoutraktu renesančního původu se uplatňuje valená klenba se styčnými výsečemi, olištovaná pruská placka se štukovým zrcadlem a valená segmentová klenba zpevněná pasy. Velká nádvorní místnost byla opatřena trámovým záklopovým stropem. Patro je plochostropé, sklepní prostory jsou zaklenuty valenou cihelnou klenbou. Původně přízemní renesanční objekt, který byl později upravován, ze stavebních zásahů je patrná zejména etapa ze 40. let 19. stol., která nadstavěla patro, překlenula část přízemí a upravila fasádu. Na počátku 20. stol. proběhly dí1čí stavební zásahy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 14:47 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz