PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 78

Kulturní památky
č r. 8-3366
Měšťanský dům čp. 78
Kostelní ulice č.or. 23, č.p. 78
č.parcely 89 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Řadový dvoupodlažní dům, vybudovaný na místě starší, zřejmě dřevěné stavby po požáru Kostelní ulice v roce 1643, upravovaný patrně v 18. století a přestavěný na počátku 19. století. Dílčí stavební úpravy, které narušily původní, v zásadě ještě renesanční, dispozici interiéru, byly provedeny v 60. a 90. letech 20. století. Průčelí je tříosé, završené jednoduchým trojúhelným štítem, jeho dnešní podoba pochází z 60. let 20. století. Fasáda je hladká, s novými asymetricky rozmístěnými okny bez architektonického rámování. Ve střední ose je kamenný empírový portálek s převýšenou archivoltou, nesenou pilířky s kanelovanými hlavicemi, ve vrcholu archivolty je klenák se "sluncovou" rozetou. Vchod ústí do předělené síně s neckovou klenbou s výsečemi, v níž bylo vřetenové schodiště do patra, v 60. letech nahrazené novodobou schodištní konstrukcí. Zleva k původní síni přiléhá užší místnost s valenou klenbou s výsečemi a prostor zaklenutý plackou. V zadním traktu je tunelová chodba s valenou klenbou s lunetami s hřebínky, vedle ní je na levé straně zadní komora s neckovou klenbou s koutovými trojpaprsčitými výsečemi. V patře se v zásadě opakuje rozvrh přízemí, stropy pocházejí z 19. století, s výjimkou síně s plackovou klenbou jsou ploché. V prostoru nad tunelovou chodbou jsou v patře a mezipatře úzké dlouhé komory s valenou klenbou, komora v mezipatře byla v 60. letech zazděna, ale její okno je dosud patrné na dvorní fasádě.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 52.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 38.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 16:27 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz