PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 93 - Dům Eduarda Orla

Kulturní památka
č.r. 8-3380
Měšťanský dům
Křižíkova ulice č or. 3, č.p. 93
č.parcely 75 st., k.ú. Nový Jičín - Město



V tomto domě se narodil Eduard Orel, účastník rakouské expedice, která objevila souostroví Země císaře Františka Josefa (1874). Za zásluhy byl povýšen do rytířského stavu.

Nárožní patrový dům, patrně novostavba, vybudovaná při hradbách po roce 1810. Fasáda je hladká, s pěti okenními osami, horizontálně členěná kordónovou římsou, okna a hlavní vchod jsou rámována plochými šambránami. Hlavní vchod, situovaný ve střední ose, ústí do chodby zaklenuté pěti poli placek. Místnosti v pravém bočním traktu jsou zaklenuté plackami na pasech, v přední místnosti jsou na stropu jednoduchá štuková zrcadla. V levém traktu jsou v přední části plackové klenby, ve středu je vloženo schodiště a vzadu je prostor s valenou klenbou. Prostory v patře jsou převážně plochostropé Dvůr původně přiléhal k hradbám, dnes je na jejich místě novodobá ohradní zeď.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 30.08.2004 v 10:33 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz