PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 92 - Burešův dům

Kulturní památka
č r. 8-3379
Měšťanský dům
Křižíkova ulice, č.or. 5, č.p. 92
č.parcely 76 st. k.ú. Nový Jičín - MěstoBurešův dům patří k nejkouzelnějším klasicistním stavbám ve městě. Byl postaven postřihačským mistrem Františkem Burešem, jehož iniciály najdeme na horní části budovy.

Klasicistní patrový dům vybudovaný při hradbách po roce 1810, pravděpodobně na místě starší stavby, snad s použitím části staršího zdiva. Dům má ušlechtilé klasicistní průčelí s dvouosým bosovaným přízemím s hlavním vchodem na levé straně. Trojosé patro člení sdružené lisény, mezi nimi jsou pravoúhlá okna. Nad krajními okny jsou stlačené frontony, střední okno završuje trojúhelný fronton na konzolách. Lisény podél středního okna podpírají kladí, na které dosedá v úrovni střechy tympanon se štukovými iniciálami "TB" ve výplni. Střecha je mansardová, s hřebenem rovnoběžným s průčelím, po stranách tympanonu jsou zděné vikýře s tzv. "volskými okny" - oválnými okénky osvětlujícími půdu. Štíty jsou konkávně prokrajované. V interiéru se téměř intaktně dochovala klasicistní dispozice - hlavní vchod ústí do valeně klenuté síně s pětibokou výseči, při hranicích parcely je schodiště do patra, chodba při něm, pokračující vzadu na dvůr, je zaklenuta plackami. V pravé části domu je vepředu místnost zaklenutá pruskou plackou, za ni následuje příčně položená místnost s valenou klenbou a vzadu obdélná komora, zaklenutá celkem pěti poli placek (dvě dvojice placek po stranách středního pole dvojnásobné šíře). V prvním patře jsou plackové klenby v síni v levé části dispozice a valená klenbička při schodišti do podkroví. Dvůr za domem přiléhal k hradbám, dnes je na jejich místě novodobá zeď.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 30.08.2004 v 10:32 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz