PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 24

Kulturní památka
č.r 8-3360
Měšťanský dům čp. 24
ulice 5. května č.or. 4, čp. 24
č.parcely 109/1 st., k.ú Nový Jičín - Město
Kostelni ulice č.or. 10, č.p. 24
č. parcely 109/2 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Řadový dvoupodlažní dům s atikovým patrem, v jádru renesanční stavba z konce l6. století, upravovaná v 18. století a na počátku 19. století. Dílčí stavební zásahy a secesní průčelí pochází z roku 1912. Průčelí je tříosé, završené atikou se segmentovým štítovým nástavcem. V přízemí je dvojice arkád podloubí, v patře jsou na nárožích ploché pilastry s čabrakovými hlavicemi, mezi okny jsou dekorativní pasy. Po vnitřním obvodu pilastrů a štítového nástavce obíhá pás stylizovaného, plasticky vyvinutého astragalu. Pravoúhlá okna mají parapetní a přímé nadokenní římsy, v suprafenestrách a parapetních výplních je secesní geometrický dekor. V interiéru se téměř intaktně dochovala původní renesanční dispozice s dílčími klasicistními úpravami. V podloubí je renesanční valená klenba s výsečemi, v levé části styčnými. Vpravo v podloubí je pravoúhlý portál s empírovými prosklenými dvoukřídlými dveřmi, jimiž se vchází do chodby s valenou klenbou. V její zadní části je dvouramenné dřevěné schodiště osvětlené střešním světlíkem. Vedle schodiště vlevo je tunelová chodba na dvůr se segmentovou valenou klenbou. V levé části domu při podloubí je hluboký prostor se stlačenou valenou klenbou se styčnými výsečemi, pole klenby jsou oddělena pasem, vzadu je komora s renesanční valenou klenbou. Patro je plochostropé, schodiště ústí do síně zaklenuté plackou. K č.p. 24 patří zadní stavení (Kostelní ulice, č.or. 10), patrová budova z 2. poloviny 19. století s třemi okenními osami, secesní fasádou a plochostropými interiéry.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 31.08.2004 v 10:18 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz