PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 105

Kulturní památka
č.r 8-3352
Měšťanský dům čp. 105
Resslova ulice č.or. 14, č.p. 105
č. parcely 64 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Řadový patrový klasicistní dům z konce 18. století, vybudovaný pravděpodobně na místě staršího objektu. V roce 1833 dům existoval již ve své dnešní rozloze, i s krátkým dvorním křídlem. Patro bylo vybudováno v roce 1837, dvorní křídlo bylo zvýšeno až roku 1872. V první polovině 90. let 20. stoleté proběhla celková rekonstrukce objektu. Dům má tříosé průčelí, horizontálně členěné kordónovou a průběžnou parapetní římsou. V levé krajní ose je pravoúhlý klasicistní portál s uchy a klenákem se "sluncovou" rozetou. Okna rámují šambrány, v patře je doplňují přímé nadokenní římsy a vpadlá pole v parapetních výplních. Portál ústí do chodby zaklenuté pěti poli placek, za ní je schodiště do patra, vpravo u schodiště je chodba na dvůr. V pravé části domu je vepředu místnost s trámovým záklopovým stropem, vzadu komora se stlačenou valenou klenbou. Ve dvorním křídle je místnost s trámovým stropem. Patro je plochostropé, pouze síň je zaklenutá plackami.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 30.08.2004 v 16:53 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz