PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 60

Kulturní památka
č.r. 8-3372
Měšťanský dům čp. 60
Žerotínova ulice č.or. 8, č. p. 60
č. parcely 8 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Řadový jednopatrový dům, stojící na úzké gotické parcele při jižní straně hradeb, v jádru pravděpodobně renesanční stavba z přelomu 16. a 17. století, přestavěná klasicistně na konci 18. století. Dům si zachoval původní orientaci sedlové střechy s hřebenem kolmým k průčelí. Úprava fasády pochází z počátku 20. století. Průčelí je hladké, s dvěma okenními osami, členěné pouze kordónovou římsou. V pravé části přízemí je nově vsazen skříňový výkladec, v levé části je pravoúhlý vchod, ústící do síně, zaklenuté dvěma poli placek. V zadní části síně je nástup na schodiště do patra a chodba na dvůr se segmentovou valenou klenbou. Rozvrh přízemí, v zásadě odvozený z renesanční dispozice, byl upraven klasicistně. Původně byly v levé části přízemí dvě plochostropé místnosti a mírně zvýšená zadní komora s trámovým záklopovým stropem. Dnes, po stavebních úpravách v 90. letech 20. století, jsou všechny tři prostory spojeny širokými průrazy. Další průraz ve vnější obvodové zdi necitlivě propojil dům se sousedním domem č.p. 59.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 47.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 39.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 14:59 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz