PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 62 - (cechovní dům soukeníků)

Kulturní památka
č.r. 8-3374
Měšťanský dům čp. 62 - (cechovní dům soukeníků)
Žerotínova ulice č.or. 12, č.p. 62
č. parcely 10 st., k.ú Nový Jičín - Město


Řadový jednopatrový dům z poloviny 17. století, v podstatě ještě renesančně cítěná raně barokní stavba s klasicistním průčelím a patrem přistavěným roku 1805. Tříosé průčelí horizontálně člení kordónová římsa, v přízemí je pásová bosáž, ve střední ose přízemí je pravoúhlý klasicistní portál s neprofilovaným kamenným ostěním. Nad portálem je půlkruhová nika s malovanou výzdobou (cechovní značkou soukeníků a letopočtem 1805 ve věnci, který přidržují lvi-štítonoši, u nohou lvů leží beránci, po stranách značky jsou monogramy členů cechu). Plochu patra rytmizují lisénové rámce, v nichž jsou vložena pravoúhlá okna s plochými šambránami, parapetními římsami a geometrickými parapetními výplněmi. Střední osa plasticky předstupuje před linii fasády a vytváří mělký rizalit. Dům má valbovou střechu s hřebenem kolmým k průčelí, nad střední osou je zděný vikýř se stříškou zakončenou makovicí. V interiéru se téměř intaktně dochovala původní dispozice. V pravé části domu je síň (mázhaus) klenutá dvěma poli křížových kleneb s hřebínky, vzadu v síni je schodiště do patra, za ním je tunelová chodba na dvůr. Ve střední části hloubkové osy domu vedle schodiště je valeně zaklenutý prostor s lunetami s hřebínky, v levé části byly původně přední a zadní komora. Přední komora je druhotně přepažená, v zadní komoře je necková klenba s výsečemi s hřebínky. Zachoval se zde zazděný kamenný překlad portálu s cechovním znamením soukeníků a letopočtem 1651. V patře jsou trámové záklopové stropy, dnes překryté novodobými podhledy.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 47.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 39.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 12.05.2005 v 16:12 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz