PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 63

Kulturní památka
č.r. 8-3375
Měšťanský dům čp. 63
Žerotínova ulice č. or. 14, č.p. 63
č.parcely 11 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Řadový dvoupodlažní dům s arkádovým patrem, vybudovaný na dvou gotických parcelách při jižní straně městských hradeb. Dům je v jádru renesanční, vybudovaný patrně na přelomu 16. a 17. století, zadní část domu byla přistavěna v baroku, patro, fasáda a dílčí úpravy v přízemí pocházejí z počátku 19. století. Ve dvoře při hradbách stojí budova z roku 1874. Dům si zachoval původní orientaci sedlové střechy s hřebenem kolmým k uliční frontě. Průčelí domu je čtyřosé, horizontálně členěné kordónovými římsami. V patře je na nárožích pásová bosáž, pravoúhlá okna mají profilované šambrány a parapetní římsy, mezi okny jsou toskánské pilastry, ve střední ose sdružené členění přízemí bylo pozměněno ve 30. letech 20. století - na pravé straně je okno, v levé části je výkladec sdružený se vchodem. Zcela vlevo je hlavní vchod, který ústí do předělené síně s porušenou neckovou klenbou s výsečemi. Napravo je větší místnost s valenou klenbou se styčnými výsečemi. Ve středu hloubkové osy domu je příčně položený prostor se dvěma poli křížové klenby. V zadní části domu je vlevo chodba na dvůr, vpravo komora. Patro je plochostropé. Dům je v havarijním stavu.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 48.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 40.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.novy-jicin.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 15:59 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz