Dřevěný větrný mlýn [ Mlýn vodní nebo větrný ]

LITULTOVICE - CHOLTICE
Dřevěný větrný mlýn (sloupový, beraní, německý) na mírném návrší nad obcí. Prkny šalovaná mlýnice s valbovou střechou a krytou šalandou má úplné mlýnské vybavení s větrnými lopatami, hřídelem, převody a mlecím složením. Opraven jako technická památka. Větrné lopaty zalomeny kvůli lepšímu využití větrného proudu, což je v moravských a slezských poměrech poměrně vzácná aplikace tohoto typu větrného motoru.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 08.04.2004 v 14:23 hodin