Orlice [ Vodní tok ]

Vzniká soutokem Divoké a Tiché Orlice u Albrechtic nad Orlicí. Ústí do Labe zleva v Hradci Králové na ř. km 157,9.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 03.11.2021 v 01:52 hodin