Cyklotrasa č. 2 v okolí Pardubic [ Cyklotrasa ]

Trasa začíná v Labské ulici u zdymadla a část cesty až do Mnětic je stejná s trasou č.1. Od zdymadla tedy pojedeme po asfaltované silničce označené jako cyklotrasa pod zámeckými valy a kolem tenisových kurtů. U vstupu do zámeckého nádvoří zabočíme vlevo a vjedeme bránou na Příhrádek . Za Příhrádkem pokračujeme vlevo ulicí Anežky České, přes Bělobranské náměstí až k mostu přes Chrudimku. Před mostem odbočíme vpravo, opustíme městskou dlažbu a pokračujeme po cyklistické stezce podél Chrudimky až k Prokopovu mostu, kde křížíme frekventovanou Jahnovu ulici. Dále jedeme rovně podél Chrudimky po dlážděné cyklistické stezce až k lávce přes Chrudimku. Zde zpevněná stezka končí a my jedeme dále rovně podél Chrudimky po nezpevněné prašné cestě. Podjíždíme silniční a železniční trať, kde je krátký úsek z nerovné kamenné dlažby a za mosty pokračujeme po panelové cestě až k mostu pod Vinicí. Tam odbočíme vlevo na most a za mostem vpravo do bývalého parku Vinice. Tímto dnes příliš neudržovaným parkem jedeme po nezpevněné cestě vlevo podél jezírka do poměrně strmého svahu. Svah končí u zadní brány nemocnice v ulici Komenského. Touto ulicí jedeme na nejbližší křižovatku, kde u hostince U Vojáčků odbočíme vpravo na ulici Kyjevskou. Po této ulici pokračuje spolu s ostatní dopravou. Na další křižovatce jedeme rovně po silnici směrem na Nemošice a před obcí překonáme dva železné mosty přes Chrudimku. V Nemošicích, za hostincem U Mandysů odbočíme vpravo a jedeme Mnětickou ulicí, která se za obcí mění v nezpevněnou polní cestu a po ní pokračujeme podél zemědělského stavení ke Chrudimce. Podél Chrudimky jedeme po pěšině mezi lesem a řekou až k mostu přes Chrudimku pod Drozdicemi. Odbočíme vlevo na most a za mostem vpravo na polní cestu podél řeky, po níž jedeme až do Mnětic. V Mněticích u jezu odbočíme vlevo na silnici a asi po 1 km jízdy dojedeme do obce Černá za Bory. Na první křižovatce v obci zahneme vlevo, na další vpravo a po několika stech metrech přejedeme železniční trať. Na křižovatce za tratí pokračujeme rovně do Staročernska, kde odbočíme vpravo na místní kounikaci. Ta se za obcí mění v polní a posléze v lesní cestu. Na prvním rozcestí v lese zahneme vpravo, na dalším vlevo a vyjedeme z lesa na polní cestu po níž asi po 1 km jízdy dojedeme do obce Veská. Zde je přírodní zajímavost písečný přesyp z vátého písku. V obci odbočíme vlevo na silnici Veská Sezemice a po ní pokračujeme přibližně 1 km do místa, kde na tuto silnici ústí proti sobě dvě lesní cesty. My odbočíme na lesní cestu vlevo. Tato cesta spojuje Malé Koloděje a Spojil a v místním názvosloví se nazývá Kolodějka. Po lesní cestě pokračujeme dále, křížíme silnici Staročernsko Sezemice a přibližně po 2,5 km jízdy lesem dojedeme k lesní restauraci. Odtud pokračuje asfaltová silnice, která po několika stech metrech ústí na hlavní silnici. Tuto silnici přejedeme a za ní se napojíme vlevo na cyklistickou stezku. Míjíme bývalá kasárna Hůrka a za nimi u autobusové zastávky odbočíme vpravo a zajíždíme do obce Hůrka. Projedeme obcí a za posledním stavením se dáme vlevo po cestě mezi zahrádkami, křížíme Haldu a dále jedeme po polní cestě podél Labe. Přibližně po 2 km dojedeme k zahrádkářské osadě Na Ležánkách. Budeme pokračovat po břehu Labe až dojedeme na soutok Labe a Chrudimky, podél Chrudimky pak jedeme až k mostu u automatických mlýnů a odtud po značené cyklotrase přes Bělobranské náměstí, ulici Anežky České, Příhrádek a okolo zámku zpět na výchozí místo v Labské ulici u zdymadla.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Luděk Šorm
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134 - ředitel

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

PRŮBĚH CYKLOTRASY

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pardubice.net
Typ záznamu: Cyklotrasa
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 17.02.2003 v 21:24 hodin