Dům umění Znojmo [ Galerie ]

Expozice: Umělecko-historickou expozici "Staré umění Znojemska" tvoří kolekce 50 obrazů a soch, vážících se k uměleckému dědictví jihozápadní Moravy. Ve sbírce gotického umění vyniká především Madona znojemská, dílo Mistra michelské madony, jež vzniklo v moravském prostředí ve třicátých letech 14. století a řadí se k unikátním památkám svého druhu u nás. Nejstarším exponátem expozice je tzv. Znojemská Libuše, představující portrét královny, jejíž vznik je kladen do konce 13. století. Konvolut Madon, vytvářených od konce 14. do počátku 16. století dokládá vyspělé gotické umění jižní Moravy. Dobu baroka charakterizuje cenná kolekce sochařských a malířských děl, v níž jsou zastoupena významná díla umělců, pracujících většinou pro interiéry zdejších klášterů a kostelů. Stálá expozice z díla medailéra akademického sochaře J. T. Fischera představuje průřez tvorbou znojemského rodáka, žáka prof. O. Španiela, který svým dílem patří k významným moravským tvůrcům drobné plastiky.
Otvírací doba: celoročně
Zavřeno: neděle, pondělí
Vstupné: 20 Kč
Průvodce: ne
Jazyk (kromě češtiny): není poskytován
Popisky: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 17.30 hod.
Čas prohlídky: 30 min.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Umístění v obci, orientační bod: Na hlavním městském náměstí.
Rok založení: 1878

Otevírací doba muzea
Úterý - Sobota 10.00 - 18.00


Historie

Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Od svého vzniku v roce 1878 počalo městské muzeum shromažďovat památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené roku 1889. Od roku 1910 našly sbírky, zásluhou kustoda Antona Vrbky, své umístění v prostorách znojemského hradu. Celý hrad spolu s památnou rotundou získalo muzeum do své správy roku 1920. Změna jeho názvu na Jihomoravské krajinské muzeum v roce 1931 odráží rozšíření muzejní činnosti na celý region. Již v této době se na ní podílí významný archeolog František Vildomec. Po druhé světové válce muzeum postupně získává charakter odborného ústavu a rozšiřuje svoje expozice a depozitáře. Svou prezentační aktivitou se Jihomoravské muzeum řadí k významným kulturním institucím města i regionu.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Dům umění Znojmo
Masarykovo nám. 11
669 90 Znojmo
Česko (CZ)
tel: (+420) 515 226 529
fax: (+420) 512 282 222

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.znojmuz.cz
Typ záznamu: Galerie
AKTUALIZACE: Kateřina Rutarová org. 56, 15.05.2003 v 11:07 hodin