Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice od J. K. Pröbstla z r. 1736

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.04.2003 v 10:40 hodin