PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Březovská kyselka

Studánka 10 m od potůčku, 600 m SV od kóty Nová Hora (uhličitá voda).Velmi lahodná kyselka (zvláště v kombinaci s místní slivovicí) je známá pod názvem Březovská kyselka. Pramen je v příjemném prosředí bukových porostů nedaleko od obce.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Minerální pramen
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 30.03.2007 v 10:11 hodin