Okolí Červeného Kameňa [ Přírodní zajímavost ]

Příroda

Okolí Červeného Kameňa patří k nejcennějším částem Chráněné krajinné oblasti Biele Karpaty. Pro tuto oblast jsou charakteristické rozsáhlé lesní komplexy a květnaté louky jen málo dotčené civilizací. K výrazným krajinným prvkům a současně mimořádně zajímavým biotopům zde patří především skalní útvary - bradla tvořené jurskými a křídovými vápenci. Vyskytují se zde četné teplomilné rostliny a žije zde nepřeberná řada živočichů, z nichž mnohé nejsou ještě zcela přírodovědecky prozkoumány.
Skalní útvary představují velmi cenná chráněná území. Kromě Vršateckého bradla do této kategorie patří i bradlo Červenokameňské.
Další přírodní rezervací v katastru obce Červený Kameň je Nebrová. Jedná se o rezervaci s rozsáhlým komplexem luk a pastvin na konci Červenokamenskej doliny. Vyskytují se zde četné druhy vstavačovitých rostlin.

Pro návštěvníky této oblasti není vyloučené potkat vzácnou a atraktivní šelmu, jako je rys ostrovid.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 03.05.2003 v 15:40 hodin