015 Přelouč - Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice [ Železniční trať ]

Heřmanův Městec - Jeníkovice
Mezi stranicemi Heřmanův Městec a Jeníkovice

List povolení Františka Josefa Prvního ze dne 21. srpna 1881 daný ku stavbě a užívání místních železnic z Přelouče do Heřmanova Městce s odvětvími do Vápenného Podola a Prachovic propůjčoval koncesi priv. rakouské železnici státní. Společnost jest povinna stavbu železnic do konce roku 1882 dokonati, obecnou jízdu po nich zavésti a po všechen čas koncese nepřerušeně po nich jezditi.[1] Dráhu vlastnila Rakouská společnost státní dráhy od října 1882 až do svého zestátnění 1. ledna 1908. Větev Odb. Tasovice – Vápenný Podol byla zrušena v roce 1978. Ještě v Úředním povolení k provozování dráhy datovaném 29. 5. 2008 je dráha uvedena jako součást celostátní dráhy, později byla na návrh provozovatele změněna na dráhu regionální [zdroj].

Video z trati viz Na co zírá mašinfíra: Hurvínek nás odveze do srdce Železných hor (zrychlená verze na 3 minuty)

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Železniční trať
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 127, 12.09.2023 v 10:22 hodin