PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Komorní smyčcový orchestr BONA NOTA

Komorní smyčcový orchestr sdružuje mladé muzikanty - studenty a absolventy ZUŠ - ve věku 15 až 28 let.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Komorní smyčcový orchestr BONA NOTA
Ing. Daniel Chráska
Pardubická 227
533 35 Srch
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 412 253
(+420) 603 287 193
fax: (+420) 466 501 854

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bonanota.cz
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (KAM NA PARDUBICKU s.r.o.) org. 2, 04.06.2003 v 18:37 hodin