Morávka [ Vodní tok ]

Pramení v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd pod Malým Polomem. Odkud teče směrem severním a napájí vodní dílo Morávka. Pak směřuje k severozápadu až do Frýdku-Místku, kde se zprava vlévá do Ostravice na ř. km 28,2. Plocha povodí měří 149 km2, délka sjížděného toku je téměř 19 km.

V horní části má charakter bystřiny a po krátkém úseku vtéká do údolní přehrady. Pod přehradou má řeka již koryto 10 - 15 m široké, s četnými prahy a ostrými zákruty. Břehy jsou porostlé vrbovím, které v užších místech a zákrutech ztěžuje plavbu. V dolním úseku se vytvářejí vlivem kamenitého dna časté peřeje, z nichž nejznámější je exponovaná 100m dlouhá peřej, zvaná Ďáblova rokle. Na řece bývají četné provizorní lávky a na ř. km 11,2 jez, z něhož se odebírá voda pro Žermanickou vodní nádrž. Řeka je vhodná pro zkušenější vodáky s krytými loděmi.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 10.10.2021 v 15:12 hodin