Archeologické naleziště u Kobeřic

Severně od obce Kobeřice za tratí Hanysovce v nadmořské výšce 272 m n. m., se nachází rozsáhlé hradiště. Široká ostrožna přetíná val a příkop. Byly zde zjištěny střepy z eneolitu. Val asi souvisí s osídlením lidu popelnicových polí z mladší doby kamenné.

Rozloha naleziště je 10,5 ha.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.koberice.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 11.07.2003 v 10:37 hodin