PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Úřední deska obce Luboměř

Je umístěna před budovou prodejny a hasičské zbrojnice

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lubomer.cz
AKTUALIZACE: Pavel Náplava (Pavel Náplava - COLOR Studio) org. 56, 18.03.2004 v 10:55 hodin