Naučná stezka Paseky - Hrad

Od výchozího stanoviště, které se nachází těsně u silnice (s parkovištěm a altánkem) vede cesta po rovině, pak se ostře točí doprava a prudce stoupá na kótu 277m n.m., dále pokračuje po ploše bývalého hradu a po hraně kopce se dolů vrací na nástupiště.

Středověký hrad zanikl v období 1531 - 1556. Doba vzniku není známá, odhaduje se, že se tak stalo na počátku 13. století. Ve své historii byl v držení pánů z Klobouk a Boleradic, Kunštátů, Prusínovic a Víckova. Měl pravidelný tvar 106 m délky a 87 m šíře. Zachovaly se jen terénní stopy a zřetelné příkopy. Velký příkop po celém obvodu měl 15 m šířky, na jižní a severní straně je jeden menší navíc. Na prvém nádvoří bylo hospodářské zázemí, na druhém vlastní kamenný palác.

Obec Boleradice má 850 obyvatel. Nepřetržité osídlení do dob Velké Moravy. První písemná zmínka z roku 1141, první zmínka o kostele je z roku 1287. V roce1537 povýšena na městys, obdařená četnými výsadami, rozvoj zastaven po třicetileté válce. Ke konci 19. stol. nastal prudký hospodářský rozvoj, vzrostl počet domů i obyvatel. Započal i společenský život a vyrostly bohaté kulturní tradice zejména divadelní a čtenářské. Obec získala řadu zařízení a stala se přirozeným centrem blízkého okolí. V padesátých letech však svoje výsady ztratila a prudce začal klesat počet obyvatel.

V místě možnost stravování a ubytování, vinné sklípky, rybolov, vycházky po stráních a v lesích.

Autobusové spojení z Brna, Hustopečí a Klobouk

Provozovatel- základní organizace Techsport Boleradice, 691 12

Začátek: Boleradice - uprostřed cesty mezi Hustopečí a Kloboukami
(na jižním okraji obce Boleradice ve směru od Hustopečí)
Konec: totožný se začátkem - okruh
Délka: délka 1 600 m, převýšení 120 m, 140 schodů
Počet zastávek:7 ks informačních tabulí ( u každé lavička), seznamující s bývalým středověkým hradem, obcí a jejím okolí.
Zaměření: historie
Typ stezky: pro pěší, automobilisty
Náročnost: lehká
Poznámky: výhled - z této NS je vidět na vesnici, okolní lesy, vinice, stráně a do okolí. V každém ročním období nabízejí osobitou poetiku a náladu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 21.08.2003 v 09:12 hodin