Dechovka Nivničanka

Cechovka Nivničanka
V měsíci říjnu a listopadu roku 1919, jeden rok po ukončení 1. světové války, se v Nivnici zapojili do kulturního a muzikantského dění mladí lidé. Domluvili se na založení mladé dechovky, protože tehdejší místní dechovka byla již velmi přestárlá a navíc mladé muzikanty mezi sebe nechtěla přijímat.
Na počátku stáli tři mladíci, jmenovitě František Bršlica (č p. 2), Josef Bartek (č.p. 99), František Kopřiva (č.p. 108). Se svým návrhem zašli za tehdejším panem kaplanem Stanislavem Běhalem. Jejich návrh byl schválen, dán na veřejnost a během jednoho týdne se přihlásilo dalších 25 chlapců. Kluci se začali učit ve dne i večer po celé zimní období let 1919 - 1920. Prvními učiteli byli tehdejší řídící pan učitel Antonín Havránek, který je učil teorii, dále pan Polášek z Dolního Němčí - vysloužilý vojenský muzikant. Pod jeho vedením se za jeden rok vytvořila hraná dechová muzika, která začala působit jak v Nivnici, tak i v okolí. Prvním kapelníkem se stává Fr. Bršlica, prvním dirigentem je v r. 1924 zvolen J. Bartek, který tuto funkci vykonával téměř do svých 70 let. J. Bartek se později také pokouší o skladatelskou činnost, vytvořil a upravil pro kapelu na 80 skladeb. Během dvou let od založení vystupovala muzika už 100krát na veřejnosti.

Muzikanti se usnesli, že dechovka ponese název "Sbor mladých hudebníků". Druhou nivnickou kapelu tvořili hudebníci "staří". Toto pojmenování trvalo až do roku 1950. Muzika vystupovala také na okresních a krajských soutěžích, kde několik let za sebou získala 1. místo.

Po nástupu komunistického režimu a na příkaz okresních kulturních orgánů byl dosavadní název zrušen a nahrazen pojmenováním "Dechová hudba osvětové besedy I". Tento název kapela měla 15 let. V roce 1965 se jméno změnilo na JZD Nivnice, v tomto období měla 17 hudebníků, kteří byli členy JZD. V roce 1990 při zániku JZD se členové hudby dohodli na dosavadním názvu "Nivničanka".

V roce 1952 byl násilně z Nivnice vypuzen po nátlaku totalitního režimu kapelník a dirigent Fr. Bartek. Odstěhoval se s rodinou do Frýdku-Místku a v Ostravě rovněž působil u závodní hudby jako kapelník. Zemřel v roce 1977 a je pochován v Nivnici.V roce 1999 oslavila kapela 80 let trvání. Za tu dobu se v kapele vystřídalo celkem 20 kapelníků, 4 dirigenti a 130 dalších muzikantů doposud hrajících, už jen poslouchajících nebo už zesnulých. Roku 1975 obohatily kapelu hlasem zpěvačky. Za vzpomínaných 80 let se kapela sešla k hudební činnosti na veřejnosti 6500krát, z toho na svatbách 650krát, na plesech a zábavách 770krát, na pohřbech 1600krát, na církevních a náboženských vystoupeních a při různých jiných příležitostech 1300krát. Vystoupení se většinou uskutečňovala v nivnickém kroji, což vyžadovalo námahu od manželek, maminek a babiček, aby ten "jejich muzikant" byl vždycky čistý a nažehlený.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nivnice.cz
Typ záznamu: Pěvecký sbor
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 09.09.2003 v 15:26 hodin