PŘIPRAVUJEME: Přelet pivních píp (28.05.2022 v 10:00 hodin)

Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová [ Průmyslová zóna ]

Investiční příležitost Ostrava - Hrabová

Výrobní zóna města Ostravy, která je součástí průmyslové zóny, nabízí v 1. etapě 20 ha pozemků pro investory (vybavených potřebnou technickou infrastrukturou), s rozvojovým potenciálem dalších 44 ha.. Návrh technického řešení území průmyslové zóny vycházel ze schváleného Územního plánu města Ostravy, ve kterém je toto území určeno k využití pro lehký průmysl, skladovací zařízení a drobnou výrobu.
Základní údaje:

Město
Ostrava

Okres
Ostrava

Kraj
Moravskoslezský

Typ
Greenfield

Rozloha
20 ha

Expanze
Ano


Technická infrastruktura:

Elektřina
30 MW, 110/22/10 kV

Voda
DN200 a DN300

Plyn
Středotlaký plynovod, DN 300, tlak 0,1 - 0,3 MPa

Kanalizace
Splašková a dešťová kanalizace

Telefon
Datové a telekomunikační sítěKomparativní výhody zóny:

  • Výhodná poloha v blízkosti rezidenční části města a rychlostní komunikace Ostrava - Frýdek - Místek -Brno - Praha
  • Pozemky ve vlastnictví města
  • Výhodné dopravní napojení
  • Dostupné veškeré hlavní inženýrské sítě
  • Lokalita je v dosahu městské hromadné dopravy
  • V sousedství zóny další rozvojové území o rozloze 40 ha
Další informace a kontakty:

Agentura pro regionální rozvoj Ostrava
Daniel Foltýnek
Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava
+420/595 691 233
foltynek@rdaova.cz

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rdaova.cz
Typ záznamu: Průmyslová zóna
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 29.03.2004 v 15:10 hodin