PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝSTAVY DŮM A BYT 2005

Termín výstavy 6. - 9. října 2005, Výstaviště Černá louka
Odborná spolupráce Česko-polská obchodní smíšená komora
Český svaz stavebních inženýrů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Obec architektů pobočka Ostrava
Profesní cech obkladačů ČR
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY

GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2005
XII. ročník ceny za realizaci roku
Soutěžní přehlídka architektonických studií, projektů, realizací, myšlenek a nápadů


SALON ARCHITEKTŮ - OSTRAVA 2005
Otevřená přehlídka myšlenek a idejí, architektonických návrhů, studií a realizací
a výtvarných děl vztahujících se k architektuře a stavitelství.


NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ZA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Odborné poradenské místo Svazu českých a moravských výrobních družstev


RACIONALIZACE VYTÁPĚNÍ A ÚSPORY ENERGIE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ
seminář
organizátor: VŠB-TU Ostrava
odborný garant: Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Program semináře:
Doc. Zdeněk Toman, VŠB-TU
Nutnost racionalizace vytápění a energetických úspor z hlediska současných podmínek a požadavků.
Prof. Vítězslav Kuta, VŠB-TU
Aktuálnost revitalizace a regenerace bytového fondu- současné vývojové trendy.
Ing. Antonín Říman, kanc. zmocněnce vlády pro MSK
Způsoby a možnosti financování včetně státní podpory racionalizačních projektů.
Prof. Dušan Nevřala, ENPLAN
Využití akumulačního systému ENPLAN pro modernizaci vytápění.
Ing. Libor Seidl, IIT
Přednosti a požadavky kombinovaných způsobů vytápění-problematika komínů v ČR a ve světě.
Ing. Antonín Šimáček, Renome CZ
Praktické možnosti využívání spalovacích zařízení na biomasu.
Jaroslav Schön, Společenstvo kominíků ČR
Legislativní podmínky zajištění odtahových cest a měření škodlivých emisí.
Ing. Ctibor Vajda, Ing. Pavel Ševčík, Bytostav Poruba
Praktické možnosti realizace moderních systému vytápění.


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
představení developerských projektů
organizátor: CONCEPT 2M s.r.o., Ostrava
Prezentované projekty:
- Pirs ) 4 projekty
- TCHAS
- Rodinné domy Morava
- Hamer Trade
- Česká spořitelna - financování developerských projektů

ING. ARCH. PETR VALENTA, AUTORSKÁ PŘEDNÁŠKA
člen kolektivu ateliéru D.R.N.H., v.o.s. Brno, který obdržel titul Grand Prix OA 2005 za objekt Rekreační a sportovní areál Kraví hora v Brně


OBCHODNÍ MISE POLSKÝCH FIREM
setkání firem z české a polské republiky.
organizátor: Česko-polská smíšená obchodní komora


FASÁDA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2005
4. ročník soutěže, oficiální vyhlášení soutěže
soutěž je pod patronací hejtmana Moravskoslezského kraje pana Evžena Tošenovského
SOUTĚŽ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH UČILIŠŤ OBOR INSTALATÉR
6. regionální kolo
Pravidla soutěže:
§ Soutěží dvojice učňů. Učni jsou buď z II. nebo III. ročníku, případně jeden učeň z II. a jeden učeň z III. ročníku.
§ Soutěž trvá dva dny.
§ První den dopoledne probíhá soutěž z teoretických znalostí - formou testu (otázky vycházejí z učebních osnov SOU). Časový limit na test je max. 1 hodina.
§ Po zhodnocení teoretické části (odbornou porotou) přistupuje každá dvojice cca od 13.00 hod. téhož dne před pracovní panel a začíná praktická část soutěže. Každá dvojice dostane přesný nákres, podle kterého bude pracovat. Rovněž obdrží různé zařizovací předměty a instalační materiál potřebné k danému úkolu.
§ Druhý den cca od 9.00 hod. pokračuje praktická část soutěže až do 15.00 hod.
§ Od 15.30 hod. začíná práce odborné poroty.
§ V 17.00 hod. je slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.
Výsledky soutěže:
1. místo získali učni SOU Havířov - Šumbark
2. místo získali učni SOU Zábřeh
3. místo získali učni SOU Třinec

Bezplatná poradenská centra:

"KOUPELNA SNŮ"
- v průběhu celé akce mají návštěvníci možnost dotázat se architekta na důležité informace v oblasti rekonstrukce koupelen a možnost získat Návrh bytového jádra ZDARMA.


"ŠIKOVNÉ RUCE"
- místo plné zajímavých a jednoduchých nápadů, jak si nápaditě dotvořit byt či dům. MOZAIKA na různé druhy materiálů, malování na hedvábí, sklo, porcelán a jiné materiály, ubrousková technika - DEKUPÁŽ. Každý zájemce si může vytvořit svůj vlastní bytový doplněk. Letošní novinkou budou korálky.


PORADNA SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ ČR
- máte problémy s bydlením? Nabízí se Vám jedinečná příležitost poradit se výstavě s odborníky na bytovou problematiku nebo získat informace o novinkách v bytové politice.


PORADNA PROFESNÍHO CECHU OBKLADAČŮ
- tradičně zde zájemcům poradí odborníci z Profesního cechu obkladačů na téma správná pokládka dlažby, terasy a balkony
NOVINKY

REKONSTRUKCE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ
- komplexní informace od A do Z v oblasti zajištění rekonstrukcí panelových a bytových domů. Jsme schopni vám zajistit veškeré služby s tím spojené od návrhu technického řešení, přes vypracování investičního záměru vč. energetického auditu, zpracování projektové dokumentace až po pomoc při zafinancování a kompletní dodávky realizace.

BYDLENÍ V BARVÁCH
- místo kde odborníci poradí vhodné použití barev v interiéru
Témata poradny:
1. Sortiment povrchových úprav interiéru stavby
- vnitřní nátěrové systémy disperzní, vápenné, silikátové, latexové, speciální
2. Sortiment povrchových úprav exteriéru stavby
- fasádní nátěrové systémy disperzní, vápenné, silikátové, silikonové, speciální
- tenkovrstvé omítky
- fasádní tepelně izolační systémy
3. Program Ambiente
- netradiční úpravy povrchů staveb prostřednictvím tmelů, lazur a tapet
- ukázky provádění
4. Povrchová úprava kovových a dřevěných konstrukcí pomocí laků a lazur
5. Možnosti vizualizace barevnosti interiéru a exteriéru stavby -program Caparol Spectrum
6. Míchací systém ColorExpress

PORADNA CECHU KAMNÁŘŮ
- poskytování poradenské činnosti občanům a laické veřejnosti
- spolupráce a technická pomoc projektantům, realizačním firmám
- návrh řešení pro vytápění rodinných domů a chalup krbem či kamny
- pomoc při náboru žáků do učebního oboru kamnář,který se vyučuje v Ostravě
- informace o činnosti Cechu kamnářů ČR
Statistické údaje

Počet vystavovatelů
Celkem počet vystavovatelů 137
počet vystavovatelů 106
Počet spoluvystavovatelů 31
Na akci se účastnili vystavovatelé ze zemí Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko

Návštěvnost
Celkový počet návštěvníků 11.527
Počet platících návštěvníků 7.662
Počet neplatících návštěvníků 3.865
Návštěvníci ze zemí ČR, PL

Pronajatá výstavní plocha v m2
Čistá pronajatá plocha 1.910 m2
Hrubá výstavní plocha 5.980 m2