Zajímavé výlety k pozůstatkům vojenského opevnění

Opevnění v Orlických horách a jejich bezprostředním okolí lze považovat za určitý fenomén. Ať už co do rozsahu a dokončenosti pevnostní linie, tak i co do počtu přístupných objektů v této oblasti.
Asi nejznámější jsou dělostřelecké tvrze - z pěti veřejnosti přístupných tvrzí v České republice naleznete čtyři právě v oblasti Orlických hor.

Pokračování textu zde.