PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

Školení souborů Kyjovska ve Vracově

V sobotu 2. prosince uspořádalo Folklorní sdružení Kyjovska školení vedoucích a tanečních párů folklorních souborů z kyjovského Dolňácka a Ždánicka.
Zdařilé jednodenní akce, kterou připravilo vedení sdružení v čele s Miroslavem Glacem za pomoci členek Slováckého souboru Lipina Vracov, se zúčastnilo 40 zástupců dospělých a 30 členů dětských folklorních souborů. V rámci semináře se účastníci v rámci tří výukových lekcí pod vedením zkušené lektorky Lenky Kraváčkové z Uherského Hradiště nejprve seznámili a prakticky procvičili v základech taneční rozcvičky, probrali základy taneční průpravy a zdokonalili se v technice tance.
2.12.2006
2.12.2006
2.12.2006
V závěru školení si vyslechli přednášku Františka Synka na téma lidová kultura a folklor (základní pojmy), etnografické vymezení kyjovského Dolňácka a Ždánicka a členění lidových krojů na Slovácku. Úvodu semináře se zúčastnil také ředitel Krajské kanceláře FoS ČR Milan Zelinka.
2.12.2006
2.12.2006
V rámci této akce se uskutečnila také porada vedoucích členských souborů a vedení Folklorního sdružení Kyjovska.

František Synek