8.11.2007 v 16.30 zasedne představenstvo MAS RKH v Perníkové chaloupce v Rábech.

Hlavní bod programu: příprava MAS RKH na obdržení dotace z PRV pro 2007 - 2013.