PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

Školení na Kyjovsku

TISKOVÁ ZPRÁVA
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ KYJOVSKA
V den státního svátku - v sobotu 17. listopadu 2007 - uspořádalo Folklorní sdružení Kyjovska další z cyklických školení vedoucích a členů folklorních souborů z okolí Kyjova, které se zúčastnilo celkem 25 osob. Školení, zaměřené na taneční techniku a základy tanců, vedla zkušená lektorka Lenka Kraváčková z Uherského Hradiště. Krátkou besedu s částí účastníků na téma Lidové tradice, vedl František Synek.
Součástí školení byla také porada vedoucích členských souborů, kterou vedl předseda sdružení Miroslav Glac, nad otázkami další činnosti sdružení, bilance roku 2007, jemuž dominoval nejen Slovácký rok v Kyjově, ale jehož součástí byla také dvě taneční školení a desítky vlastních akcí jednotlivých členských souborů ve svých obcích a městech.
Do roku 2008 vstupuje Folklorní sdružení Kyjovska s novými cíli a plánem, který opět zahrnuje školení pro vedoucí i členy, těsnější spolupráci se začínajícími kolektivy, v navrženém programu jsou tematická taneční materiálová školení i příprava propagačních materiálů členských souborů.

František Synek