Summit vládců pohádkových říší

Delegace Perníkového hejtmanství se slavnostním vyšívaným praporem a pod vedením paní Ježibaby se v sobotu 30.srpna zúčastnila Setkání pohádových zemí v Potštejně, které se uskutečnilo na místním zámku, na hradě a v podhradí.
Byla to sláva veliká - již 670 let uplynulo ode dnů, kdy se markraběti moravskému Karlu IV. vzdal na milost loupeživý rytíř, slovutný Mikuláš z Potštejna.
Potštejn
Setkání vládců pohádkových zemí 2008
Při této příležitosti obec Potštejn a Kačenčina pohádková říše připravily veliké rytířské klání se setkáním pohádkových zemí z Čech, Moravy a Slezska.
Potštejn
Rytířské turnaje
Za velkého zájmu všech přihlížejících byly představeny turistické možnosti Jihočeského pohádkového království Zdeňka Trošky, Panství víly Šumavy, Strašidelné Plzně, Perníkového hejtmanství, Tolštejnského panství, Vodního království i Kačenčiny pohádkové říše.
Potštejn
Delegace Perníkového hejtmanství v čele s paní Ježibabou.
Vládci pohádkových zemí stvrdili svůj zájem na spolupráci při rozvoji cestovního ruchu a dohodli se mimo jiné na novém vydání turistické mapy.
Potštejn 2008
Část výpravy Kačenčiny pohádkové říše
Za uspořádání hezké akce patří zvláště poděkování Kačenčině pohádkové říši, bohatě podporované Královéhradeckým krajem.

(šm)