Pardubický perník má své knižní zpracování

Pardubice - Brožuru s příznačným názvem Pardubický perník vydal v edici AB - Zet Pardubicka Klub přátel Pardubicka.
"Jedná se o první publikaci takto monotematicky zaměřenou na zboží, které je typickým pardubickým produktem," popsal novou publikaci historik Jiří Kotyk.
Čtenáři se v ní mimo jiné dočtou hlavně o historii a tradici pardubického perníkářství. "Tradice výroby perníku v Pardubicích není překvapivě nikterak stará. Například v roce 1515 působil v Pardubicích jen jediný perníkář," přiblížil obsah publikace Jan Řeháček z Klubu přátel Pardubicka.
Pardubický perník je už evropsky chráněnou značkou
Pardubický perník je už evropsky chráněnou značkou. Foto: Evžen Báchor
Rozvoj výroby perníku začíná až s jeho průmyslovou výrobou v minulém století. Publikace tedy seznamuje čtenáře také s výrobci pardubického perníku v první polovině 20. století, mezi které patřily firmy Melartos, Mellekta či Panis. Text je doplněn fotografiemi dřevěných perníkových forem a dobových reklam v místním tisku z tohoto období. Cena brožury je dvacet korun a lze ji zakoupit v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní ulici v úterý a ve čtvrtek mezi 10. až 12. a 13. až 17. hodinou.

(teh)
Pardubický deník 22.9.2008 s.5