PŘIPRAVUJEME: Svatováclavská Tlačenice perníku (28.09.2020 v 10:00 hodin)

Možnost nájmu obecní restaurace

Zastupitelstvo obce Dříteč se usneslo vyhlásit záměr o pronájmu (pachtu) části budovy č.p. 116.

Jedná se o prostory sloužící k podnikání (a to včetně jejich zařízení) o výměře 200 m2 sestávajících z restaurace, kuchyně, skladovacích prostor a sociálního zařízení, nacházejících se v přízemí budovy č.p. 116. Předpokládaná délka nájmu (pachtu) Prostor činí 5 let od 10. 11. 2015, event. od data nabídnutého vítězným nájemcem.

Bližší informace včetně podmínek pro nájemce naleznete v přiloženém záměru níže.

ZÁMĚR