Setkání k zavedení regionálního značení výrobků a produktů v rámci města Pardubice

Setkání pardubických výrobců, řemeslníků, umělců a zástupců služeb v oblasti cestovního ruchu obecně, vč. místních prodejců a pořadatelů akcí se uskuteční dne 25. ledna od 16. hodin v 1. patře Kulturního centra Pardubice – náměstí
Republiky 1.
Pozvánka