Cesty možného vývoje MAS a jejich stavovské organizace

Níže představujeme zápis diskuze z pracovní skupiny Program a vize, který se zamýšlý nad strategickými cíli rozvoje místních akčních skupin a Národní sítě MAS ČR.

ZÁPIS