PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

MAS RKH: Seminář pro žadatele z IROP

Jménem předsedy MAS RKH pana Jozefa Petrence vás zveme na Seminář pro žadatele z Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory, který se bude konat dne 31.5.2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Sezemicích.

Program semináře:

1. Seznámení s jednotlivými opatřeními Programového rámce IROP (s důrazem na školní zařízení a zařízení zabývající se neformálním vzděláváním
2. Způsobilé výdaje jednotlivých projektů
3. Povinné přílohy k projektům
4. Informace o postupu při zpracování a podání žádostí pro žadatele
5. Informace o připravované výzvě k Programovému rámci IROP
6. Seznámení se šablonami pro školská zařízení – OP VVV
7. Pomoc MAS při zpracování šablon
8. Různé


Z organizačních důvodů je nutné potvrdit předem vaši účast do 26.5.2016 na: holeckova.masrkh@email.cz.

POZVÁNKA

DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 23.05.2016 v 08:07 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz