Nové výzvy z OP IROP

Rádi bychom vás informovali, že MMR vyhlásilo nové výzvy pro velký OP IROP. Mezi vyhlášenými výzvami jsou výzvy: Stanice integrovaného a záchranného systému - č. 36, Energetické úspory v bytových domech II. - č. 37, Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. - č. 28, Sociální bydlení - č. 34,35, Rozvoj sociálních služeb - č. 29,30, Rozvoj infrastruktury komunitních center - č. 38,39.

Bližší informace k výzvám naleznete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy