PŘIPRAVUJEME: Předvánoční Kuňkání pod Kuňkou (17.11.2020 v 10:00 hodin)

Vánoční turnaj v mariáši

Přijměte naše pozvání na turnaj v Mariaši, který se opět po roce bude konat v Časech.
Vánoční turnaj v mariáši Časy

Tradiční turnaj v mariáši se odehraje 26.12.2018 v Obecním domě v Časech. Více podrobností naleznete v pozvánce.