PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

PORTA APERTA

V sobotu dne 25. 9. 2021 budou dokořán brány dílen, výroben a farem certifikovaných regionálních výrobců.
Jedná se o první ročník unikátní akce, při níž můžete navštívit certifikované regionální výrobce v jejich autentickém prostředí.
Mapu zapojených dílen, výroben a farem, včetně podrobností o připravovaném programu, najdete na www.porta-aperta.cz.