PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (02.03.2024 v 10:00 hodin)

Dny Železnohorského regionu 22.–24. 4. 2022

Dny otevřených dveří vybraných památek a podnikatelských areálů
Dovolujeme si vás pozvat na další ročník Dnů Železnohorského regionu, které budou zahájeny v pátek 22. 4. 2022 od 9:00 hodin v Hostinci Ve starém Mlýně v Bukovině u Přelouče. Víkendový program nejdete v příloze.