Lovčí zámeček - koncept připravované publikace

Zveřejňujeme koncept textu do připravované publikace ke 150. výročí Lovčího zámečku z roku 1882, který bude průběžně doplňován a upravován.

Ačkoliv se z povahy tématu dotkneme hradu Kunětická hora, pardubického zámku, obce Ráby a dalších skutečností, nejde nám o sepsání jejich úplné historie, ale o hodnocení souvislostí, pramenů a literatury z pohledu dějin Lovčího zámečku.

Využíváme komunikačních možností internetu a zveme ke spolupráci další autory, konzultanty a oponenty.

Když jsme zdevastovaný Lovčí zámeček po Ústavu sociální péče v roce 2003 převzali, neměli jsme vůbec žádné informace o této stavbě - pouze nájemní smlouvu a výpis z katastru nemovitostí! Od té doby jsme v pátrání po její úžasné historii potěšitelně pokročili a jsme stále překvapováni.

Snad se podaří v soukromých i státních archívech najít původní plány stavby Lovčího zámečku a zámeckého parku, dokumenty z jejich realizace i příběhy ze života obyvatelů a vlastníků této výjimečné památky, jež je opomíjeným předobrazem slavné České chalupy na zemské Jubilejní výstavě 1891. Její osudy dokonale odrážejí všechny historické mezníky ve středoevropském prostoru.

Lovčí zámeček Ráby - opravy vstupní haly

Fascinující zážitek při odkrývání dlažby ve vstupní hale pod cementovou stěrkou a na ní nalepeného linolea (30. 10. 2004).

Za všechny podněty a materiály k úpravám či doplnění předem děkujeme.

Luděk Šorm, jménem vydavatele