Tříkrálová obchůzka 2004

Tradiční obchůzku Tří králů absolvovali 6. ledna 2004 také členové folklorního souboru Baldrián. V čem byla jiná než ty předchozí?
V tom, že tentokrát chodili Tři králové pouze po příbytcích souborových paní a dívek. Z veřejných budov navštívili poprvé Perníkovou chaloupku a naopak tradičně Restauraci Philadelphia, kde byli královsky pohoštěni.

V čem byla obchůzka tradiční? Tři králové stejně jako kdysi, absolvovali dlouhou pouť z Pardubic do Bukoviny nad Labem, Rábů a Pardubiček. Stejně jako kdysi část obchůzky putovali pěšky, část na velbloudu - ovšem ten byl napájen naftou! Ovšem pro krále z dalekého "Východu" tato tekutina není problémem. Stejně jako v dobách minulých pak obchůzku zakončili v příbytku Marie (vedoucí souboru). Nutno podotknout, že všude kam přišli, napojeni a nakrmeni byli, i malé dary dostali.
Tři králové chodí v Pardubicích od roku 1997, tentokrát putovali a štěstí, zdraví vinšovali: Aleš Mokren, Michal Doubek a Přemysl Rubeš.
Tři králové chodí v Pardubicích od roku 1997, tentokrát putovali a štěstí, zdraví vinšovali: Aleš Mokren, Michal Doubek a Přemysl Rubeš.
Své iniciály zanechali v mnoha příbytcích, chrání také Perníkovou chaloupku v Rábech u Pardubic.
Své iniciály zanechali v mnoha příbytcích, chrání také Perníkovou chaloupku v Rábech u Pardubic.