Nátěry střech

Výrobní sortiment firmy Denas Color, a.s.
  • Nátěry střech


  • PRIMALIT UV Filtr
  • - Barva určená k vytváření ochranných hydroizolačních vrstev střešních konstrukcí na bázi polyuretanu, asfaltových povlaků, betonu i jiných materiálů a k sanacím střešních krytin na bázi těchto materiálů.

  • PRIMALIT UV AL
  • - Reflexní ochranná nátěrová hmota s obsahem hliníkového pigmentu pro snížení tepelného namáhání a prodloužení životnosti střešních konstrukcí.

  • DENAKOR HG56
  • , DENATOP R - Základní antikorozní barva a email pro povrchové úpravy plechových střech, klempířských konstrukcí a kovových konstrukcí ve výstavbě i renovaci včetně nátěrů v agresivním prostředí.