Hranicko jde příkladem nováčkům v EU

Díky podpoře Evropské unie začne v Mikroregionu Hranicko od nového roku působit sekretariát se třemi pracovníky, kteří budou mít za úkol do poloviny roku 2005 připravit až osum sub-projektů, mezi které bude rozděleno 26 mil. Kč. Pracovníci budou také pomáhat obcím, podnikatelů a neziskovým organizacím při přípravě projektů významných pro rozvoj regionu.
Projekt, který poběží na Hranicku celé 3 roky, je nazván "Inovace a efektivní využívání zdrojů jako prostředek trvale udržitelného rozvoje (INNOREF)" a je financován z programu Interreg IIIc. Díky dotaci bude moci mikroregion podpořit aktivity, na které se většinou nedostávají peníze jako je rozvoj podnikání, rozvoj cestovního ruchu, ochrana přírody, vzdělávání, vypracování studií k různým ožehavým problémům regionu atd. Podle informací z technického sekretariátu ve Vídni, který má administraci programu Interreg IIIc na starosti se jedná o vůbec největší projekt na území nově přistupujících zemích.
"Mikroregion Hranicko je mezi prvními, kdo si prostřednictvím tohoto projektu vyzkouší pracovat s penězi ze strukturálních fondů Evropské unie. Tato zkušenost bude hrát významnou roli při dalších žádostech o dotace." uvádí Jan Balek, který byl mikroregionem vybrán na pozici manažera projektu.
Program Interreg IIIc podporuje evropská projektová partnerství mezi městy, regiony a jinými subjekty činnými v městském a regionálním rozvoji. Cílem programu je iniciovat intenzivnější výměnu zkušeností a vypracovávání společných strategií a aktivit v oblasti regionálního rozvoje. Do projektu INNOREF jsou zapojeny region Friuli Venezia Giulia a region Umbria z Itálie a region Západní Řecko. "Jsou plánovány společné schůzky zástupců regionu, kde bude docházet k výměně zkušeností a plánování společného postupu" dodává Jan Balek.
Projekt by neměl být "v rukou" pouze samosprávy, ale měl by usilovat o partnerství v rozvoji regionu s podnikatelským a neziskovým sektorem. V příštím roce bude v rámci projektu probíhat řada seminářů, do kterých se mohou zapojit jak zájemci obcí, podnikatelů, spolků, vzdělávacích institucí atd. Zájemci o spolupráci se již nyní mohou obracet na sekretariát, který je umístěn na Obecním úřadu v Hustopečích nad Bečvou. Na obecních úřadů si mohou vyzvednout jednoduchý formulář a vyplnit do něj svůj záměr, který v mikroregionu mají. Pracovníci sekretariátu se s ním následně spojí a nabídnou mu pomoc s přípravou a realizací záměru.
Další informace:

Balek Jan

Valová Žaneta

Jan Balek